Mulder-Zakelijk_Verwarming

Verwarming

Het installeren van verwarmingssystemen behoort tot het dagelijkse werk van Mulder Installatietechniek. Verwarming bestaat, net als koeling, in de basis uit drie delen: opwekking, transport en afgifte.

Traditioneel is verwarming middels CV-ketels gecombineerd met radiatoren of luchtverwarming. Maar ook voor oplossingen met een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming en/of luchtverwarming zijn mogelijk. Al deze combinaties hebben zo hun eigen voor en nadelen. Bij de aanschaf van een cv-installatie geeft Mulder Installatietechniek u een technisch advies over de juiste vorm van opwekking en het nodige vermogen in uw gebouw.

Ongeacht uw keuze heeft Mulder Installatietechniek voor direct gestookte, indirect gestookte en lokale verwarming alle kennis in huis. We leggen aan en onderhouden centrale verwarmingsinstallaties in kleine, middelgrote en grote bedrijfsruimten en utiliteitsgebouwen.

Duurzame warmte

Een warmtepomp brengt warmte met een lage temperatuur uit de buitenlucht of bijvoorbeeld uit de bodem naar een bruikbaar niveau. De beschikbare warmte om ons heen in de lucht of in de grond is gratis en dus ontstaat er warmte met een hoog rendement. De warmte die geproduceerd wordt beschouwd men dan ook als duurzame warmte. Mulder Installatietechniek kan u adviseren over de mogelijkheden: lucht/water of water/water met een gesloten of een open bron (WKO).

Door klimaatveranderingen beschouwen we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid mee te denken over de wijze waarop er energie bespaard kan worden. In de loop der jaren heeft Mulder Installatietechniek ruime ervaring opgebouwd in het plaatsen en onderhouden van warmtepompen, palletketels en PV-installaties en zonnecollectoren.

Voordelen duurzame warmte

  • Uw energiekosten zullen lager zijn dan bij verwarming met verwarmingsketels.
  • Het verlaagt de EPC van uw gebouw aanzienlijk in vergelijking met verwarmingsketels.
  • Warmtepompen zijn niet alleen geschikt voor verwarmen maar kunnen ook uitstekend koelen in de zomer. De koude energie wordt in de winter in de bodem opgeslagen en deze kan men in de zomer gebruiken voor duurzaam koelen.
  • De meerkosten van de installatie worden meestal binnen de levensduur terugverdient. Dit is echter sterk afhankelijk van de manier van installeren, het gebruik van de installatie en het type installatie.
  • Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt verminderd, en dit is beter voor het milieu!
  • De verhuurbaarheid van een gebouw gaat omhoog wanneer het gebouw duurzaam is. Duurzaamheid zorgt immers voor een beter imago.

Afgifte systemen

De toepassing van LT (Lage Temperatuur) verwarming leidt in alle gevallen tot een onmiddellijke energiebesparing ten opzichte van een traditioneel verwarmingssysteem. Afhankelijk van het type opwekker kan de direct realiseerbare energiebesparing oplopen tot tientallen procenten. Het is dan ook in alle gevallen zinvol om, ongeacht de toegepaste warmte-opwekker, voor LT-verwarming te kiezen. Voorbeelden zijn vloerverwarming, wandverwarming, LT-radiatoren, LT-convectoren en LT-luchtverwarming.

Wanneer een verwarmingsinstallatie op lage watertemperaturen is ontworpen, zorgt deze voor zowel een gezonder en behaaglijker binnenklimaat als voor een lager energiegebruik. Door de gelijkmatige warmteverdeling en het grotere aandeel aan stralingswarmte kan vaak met een lagere luchttemperatuur volstaan worden om toch hetzelfde behaaglijkheidsniveau te bereiken. Bovendien is een installatie met lage oppervlaktetemperaturen veiliger.

Bij lagere watertemperaturen is ook het warmteverlies van leidingen in kleiner. Zonder een LT-systeem is het niet mogelijk om de energiebronnen van de toekomst te gebruiken. Zo kunnen warmtepompen vanwege technische en praktische redenen een maximale afgiftetemperatuur van ca. 55 °C realiseren.

Alle momenteel gangbare systemen kunnen (eventueel gecombineerd) voor laagtemperatuur warmteafgifte worden gebruikt: o.a. radiatoren, convectoren, vloerverwarming, luchtverwarming en wandverwarming.

Voor warmtepompsystemen geldt: hoe lager de afgiftetemperatuur is, hoe hoger het opwekkingsrendement zal zijn.


De mannen van Mulder maken het:
al ruim 30 dertig jaar Meesters in Montage!

Mulder, Meesters in Montage!

  • Verwarming