Mulder-Zakelijk_Loodgieter

Loodgieter

Riolering

Riolering is een belangrijk onderdeel van een installatie-opdracht. Of het nu om een grootkeuken-, woning- of industriële installatie gaat, elke aanvraag vergt haar specifieke kennis en aanpak. In de praktijk wordt regelmatig te eenvoudig gedacht over riolering.

Vetafscheiders in de horeca, olie-/benzine afscheiders bij garagebedrijven, hoge temperaturen in grootkeukens, vuilwaterpompen bij rioleringen in kelders en standleiding in hoge gebouwen vragen echter om specifieke kennis. Hierbij spelen milieuoverwegingen een belangrijke rol. Schakel Mulder Installatietechniek in voor uw rioleringsvraagstukken.

Gas/water

Ook voor de aanleg en het onderhoud van gas- en watersystemen kunt u een beroep doen op Mulder Installatietechniek. 

Bedrijven verbruiken veel energie voor verwarming en warmwatervoorziening. Met een buffersysteem heeft u altijd grote hoeveelheden warm water direct tot uw beschikking. Bovendien kunt u met een boiler op een efficiënte manier warmtebronnen combineren, zoals gas en zonnewarmte.

Met een boiler kunt u verschillende warmtebronnen uitstekend combineren binnen één systeem. Zo kunt u conventionele energiebronnen, zoals gas en olie, gebruiken in combinatie met een zonneboiler. Dit biedt uitgebreide mogelijkheden voor de installatie van een nieuw systeem of de modernisering van een bestaand systeem. Deze boilers voor verwarmingswater en warm water zijn optimaal geïsoleerd, zodat u bij de opwarming energie bespaart en tijdens opslag voorkomt dat er warmte verloren gaat. U hebt altijd warm water tot uw beschikking en bent dus verzekerd van het hoogste verwarmings- en warmwatercomfort.

Duurzaam warm tapwater

Met warmtepompen, WKO-systemen, zonneboilers, restwarmte en geothermie wordt duurzame warmte geleverd.  De meeste duurzame systemen leveren warmte rond 40°C. Echter warm tapwater moet minimaal 55 tot 60°C zijn. Daarom is er extra warmtebron nodig. Bij een gasloze aansluiting betekent dat bijna altijd elektrisch bijverwarmen. Dat is een dure oplossing.

Temperatuur afhankelijk van het gebruiksdoel

Afhankelijk van het gebruiksdoel stelt de NEN 1006 (bijlage C) eisen aan de temperatuur. Zo moet water bestemd voor reiniging en vaatwas minimaal 55°C bedragen. Voor andere huishoudelijke doeleinden, zoals persoonlijke hygiëne, kan een lagere temperatuur volstaan (bijvoorbeeld 37°C tot 40°C). De betreffende tappunten moeten dan echter wel separaat achter een aparte mengwatertoestel of warmwaterbereider worden aangesloten. Echter als er risico is op legionellabesmetting, moet de temperatuur alsnog minimaal 55°C of 60°C bedragen.

Mulder Installatietechniek is u behulpzaam met het bepalen van de juiste oplossing voor duurzaam warm tapwater.


De mannen van Mulder maken het:
al ruim 30 dertig jaar Meesters in Montage!

Mulder, Meesters in Montage!

  • Dak-, zink- en koperwerk
  • Gas, water, riolering
  • Sanitair