Mulder-Zakelijk_Beveiliging

Beveiliging

De beveiliging van uw bedrijf vergt in een tijd van toenemende digitalisering en cybercriminaliteit een belangrijk aandachtspunt. Mulder Installatietechniek is gespecialiseerd in de beveiliging van uw bedrijf.

Wij installeren alarminstallaties, brandmelders en ontruimingsapparatuur. Ook kunt u een beroep op Mulder Installatietechniek doen voor CCTV (Closed Circuit Television); een benaming voor een beeldverbinding over een gesloten circuit of netwerk. Of anders gezegd, televisie over een gesloten verbinding. Daarmee wordt bedoeld dat de televisiebeelden (of camerabeelden) niet publiekelijk uitgezonden worden of te ontvangen zijn; er is in principe sprake van een absolute controle of afgrenzing van de ontvangstpunten of toeschouwers.

Ontruimingsinstallatie en brandmeldinstallatie

Zowel een ontruimingsinstallatie als een brandmeldinstallatie heeft het doel om mensen, spullen, gebouwen en omgeving te beschermen wanneer er onverhoopt brand uitbreekt. In het bouwbesluit staan regels en vereisten voor ontruimingsinstallaties en brandmeldinstallaties apart vermeld. Er is dus wel degelijk een verschil. We onderscheiden beide installaties op basis van functie, activatie, installatie, variatie en onderhoud. Mulder Installatietechniek kan samen met u bepalen welke installatie het beste aansluit op uw bedrijfssituatie. 

Een ontruimingsinstallatie is in veel gevallen verplicht en de specifieke eisen staan beschreven in NEN 2575. Wanneer een brandmeldinstallatie verplicht is voor uw gebouw, is een ontruimingsinstallatie ook automatisch verplicht. De mogelijkheden staan vervolgens beschreven in de verschillende onderdelen van de betreffende NEN-norm. Mulder Installatietechniek zorgt ervoor dat uw bedrijf aan de NEN-normen voldoet.


De mannen van Mulder maken het:
al ruim 30 dertig jaar Meesters in Montage!

Mulder, Meesters in Montage!

  • Ontruimingsinstallatie
  • Brandmeldinstallatie